POLITYKA PRYWATNOŚCI COMERLEADS, S.L.

Zgodnie z przepisami ustalonymi w Ochronie Danych Osobowych Prawa Organicznego 15/1999 użytkownicy www.infoisinfo.pl, są informowani o naszej polityce w zakresie zarządzania danymi osobowymi w celu zabezpieczenia i ochrony zebranych informacji.

infoisinfo.pl jest własnością COMERLEADS S.L., które jest właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za bazę danych generowaną ze źródeł publicznych oraz informacji osobowych dostarczanych przez użytkowników.

Naciskając WYŚLIJ, zgadzasz się na dodanie dostarczonych przez ciebie informacji osobowych do kartoteki stanowiącej własność COMERLEADS, S.L. Zadaniem tej kartoteki jest umożliwienie świadczenia usług wykazanych na stronie, wysyłania informacji komercyjnych lub reklamowych powiązanych z usługami lub produktami, które cię interesują dzięki różnym platformom komunikacyjnym (telefonicznie, poprzez SMS, elektronicznie itp.). Z tego powodu w celu informowania cię o ofertach powiązanych z tymi usługami, wyrażasz także zgodę na przypisanie swoich danych do przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw, o których zażądałeś informacji.

Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać informacji lub chcesz poprawić albo usunąć swoje dane z naszej kartoteki, poinformuj nas, wysyłając wiadomość e-mail na infoisinfo@infoisinfo.pl lub listownie na adres to COMERLEADS, S.L. Calle Alejandro González, 5 – 6º B - 28028 Madrid [adres podany po hiszpańsku dla celów korespondencyjnych], jasno stwierdzając przedmiot listu, imię i nazwisko oraz adres.

Cookies

W celu usprawnienia świadczonych usług COMERLEADS S.L. wykorzystuje cookies, aby zaoferować lepszą i bardziej spersonalizowaną obsługę. Cookie instalowane jest, kiedy rozpoczyna się każda sesja przeglądania Witryn InfoisInfo. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, żeby cookie zostało zapisane na jego dysku twardym, powinien dostosować odpowiednio ustawienia przeglądarki, stosując procedurę rekomendowaną przez przeglądarkę lub usuwając plik bezpośrednio z komputera. W tym przypadku prędkość i jakość działania usług COMERLEADS, S.L. może zostać obniżona. COMERLEADS, S.L. zapisze Twój zwyczajowy sposób przeglądania, by jak najlepiej dostosować nasze usługi do twoich preferencji. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie cookies przez COMERLEADS, S.L. bez potrzeby żądania każdorazowej zgody podczas kolejnych wizyt na naszych Witrynach. Wysłane do ciebie cookies zapisane są na twoim komputerze. Nazwy serwerów przesyłających lub aktywujących automatyczne procedury zbierania danych należą do domeny infoisinfo.pl

Wymagane Dane I Ich Wykorzystanie

Prawo Do Informacji

Kiedy przedsiębiorstwo lub użytkownik decydują się na zarejestrowanie w bazie danych Comerleads, S.L., proszeni są o dostarczenie tylko danych wymaganych do osiągnięcia celu działania Witryny, a więc ułatwienia komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami i użytkownikami, by pozwolić klientom na zakup usług lub produktów dla przedsiębiorstw. W tym celu użytkownicy muszą zakomunikować swoje zapotrzebowanie przedsiębiorstwu, a to wymaga dostarczenia pewnych informacji osobowych, jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne dane wymagane do osiągnięcia celu działania Witryny, a więc ułatwienia komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami i użytkownikami, by pozwolić klientom na zakup usług lub produktów dla przedsiębiorstw. Wykorzystanie tych danych skupi się wyłącznie na osiągnięciu tego celu, zawsze w ustalonych przez przepisy ramach. Wysyłając informacje, użytkownik zgadza się na ich wykorzystanie według warunków opisanych w sekcji Kontrola Prywatności.

Kontrola Prywatności

Użytkownik posiada kontrolę nad swoimi danymi i ma w każdej chwili dostęp do ich zmiany na Witrynie, a także zachowuje możliwość zażądać zaprzestania ich wykorzystywania przez infoisinfo.pl.

Zgoda Użytkownika

Naciskając przycisk "WYŚLIJ" w formularzach zbierania danych, użytkownik wyraża zgodę na ustalone zasady i warunki. Dane osobowe zebrane od naszych użytkowników przechowywane są w bazie danych należącej do Comerleads, S.L., które gwarantuje odpowiednie środki techniczne i strukturalne dla zapewnienia integralności i bezpieczeństwa dostarczonych danych osobowych. Zebrane informacje są adekwatne, odpowiednie i zgodne w stosunku do określonego, wyraźnego i prawnego zakresu, celów oraz usług Witryny infoisinfo.pl.

Prawo Do Zgłoszenia Sprzeciwu, Korekty Oraz Aktualizacji Danych

Użytkownik ma prawo dostępu do tych informacji, wprowadzania zmian w przypadku niepoprawnych danych oraz wyrejestrowania z kartoteki. W ostatnim przypadku, Comerleads S.L. automatycznie traci te informacje. Prawa te mogą być egzekwowane natychmiastowo, gdy użytkownik zgłosi chęć wyrejestrowania się.

W przypadku problemów z prawidłowym funkcjonowaniem online lub potrzeby zadania pytań albo zgłoszenia kontrowersji związanych z naszą polityką prywatności, proszę skontaktować się z nami bezpośrednio:

Za pośrednictwem e-maila: infoisinfo@infoisinfo.pl
Telefonicznie: (+34) 910149822
Listownie: COMERLEADS, S.L., S.L.
Calle Alejandro González, 5 – 6º B
28028 Madrid (Spain)