POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z przepisami Hiszpańskiej Ustawy Zasadnicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia, dotyczącej Ochrony Danych Osobowych (nazywana dalej LOPD) i Hiszpańskiego Dekretu Królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który zatwierdza Regulacje nadające moc prawną LOPD (zwanej dalej "RLOPD"); Europejskie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (zwane dalej "RODO") z kwietnia 2016 r.; oraz Ustawa Hiszpańska 34/2002, z 11 lipca, w zakresie Usług Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (nazywana dalej LSSICE), niniejszym informujemy, że Comerleads, SL, właściciel strony internetowej www.infoisinfo.pl (dalej "InfoisInfo") utrzymują rygorystyczne zobowiązanie dotyczące przestrzegania obowiązujących w Hiszpanii przepisów prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w celu zagwarantowania użytkownikom, że gromadzenie i przetwarzanie danych przez nich dostarczonych jest wykonywane z pełną gwarancją bezpieczeństwa. Zanim skontaktujesz się z InfoisInfo i przekażesz jakiekolwiek dane osobowe, należy zapoznać się z niniejszą "Polityką Prywatności" i zaakceptować ją, zaznaczając odpowiednie pole w formularzach rejestracyjnych InfoisInfo, lub postępując zgodnie z jakimikolwiek równoważnymi procesami ustanowionymi w tym celu.

Nasza Polityka Prywatności dotyczy zarówno danych osobowych, które podajesz, jak i wszystkich danych, które możesz nam udostępniać podczas korzystania z dowolnej usługi świadczonej na stronie internetowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

InfoisInfo informuje swoich użytkowników o zasadach ochrony danych osobowych, aby mogli swobodnie i z własnej woli ustalić, czy chcą dostarczyć InfoisInfo swoje dane osobowe, które mogą być wymagane lub które mogą być uzyskane poprzez korzystanie z dostarczanych usług i funkcji. Jako właściciel domeny "www.infoisinfo.pl", Comerleads, SL informuje użytkowników swoje Strony Internetowej o Polityce Ochrony Danych, mającej zastosowanie w odniesieniu do danych, które mogą być od nich wymagane.

  1. Wymagane dane i ich przetwarzanie. Prawo do informacji. Kiedy użytkownik zdecyduje się zarejestrować w InfoisInfo, następujące dane osobowe będą wymagane w sekcji "Zarejestruj się jako użytkownik": Nazwa, Adres e-mail, Numer Telefonu Komórkowego, wyłącznie w celu zarejestrowania użytkownika i zarządzania kontem, aby użytkownik mógł wchodzić w interakcje z firmami i innymi użytkownikami zainteresowanymi zakupem produktów lub zamówieniem usług oferowanych przez Użytkownika na InfoisInfo.

Poprzez przesłanie danych, użytkownik wyraźnie i jednoznacznie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez InfoisInfo, zgodnie z warunkami określonymi w części II, zatytułowanej "Kontrola Prywatności".

Wszelkie dane osobowe opisane powyżej, oraz wszystkie inne informacje dostarczone przez użytkowników, które mogą zostać uzyskane poprzez wypełnienie formularzy umieszczonych na stronie InfoisInfo lub poprzez ich subskrypcję lub rejestrację w jednej z usług oferowanych przez stronę internetową, podlegają przetwarzaniu i zostają włączone do pliku danych osobowych o nazwie "Użytkownicy Sieci", należącego do Comerleads, SL, i należycie zarejestrowanego w Ogólnym Rejestrze Danych Osobowych Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, która ponosi wyłączną odpowiedzialność i jest jedynym adresatem ww. informacji. Wspomniany plik służy utrzymaniu relacji nawiązanej z użytkownikiem; zarządzaniu, administrowaniu, dostarczaniu, rozszerzaniu i ulepszaniu usług oferowanych przez InfoisInfo, za pośrednictwem strony internetowej "www.infoisinfo.pl".

  1. Kontrola Prywatności. Użytkownik posiada kontrolę nad swoimi danymi i może uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie oraz zażądać ich zmiany. Użytkownik może również poprosić o wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przesyłając ją na adres e-mail: infoisinfo@infoisinfo.pl

Po zakończeniu relacji pomiędzy użytkownikiem a InfoisInfo, przez co rozumie się anulowanie subskrypcji usługi przez użytkownika, wszystkie jego dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

  1. Zgoda użytkownika. Przyjmuje się, że użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszej "Polityce Prywatności" i wyraża wyraźną, precyzyjną i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela strony internetowej zgodnie z przepisami określonymi w RODO, wyrażoną poprzez kliknięcie w przycisk "Wyślij", który jest osadzony w formularzach danych użytkownika. Wszelkie dane osobowe zebrane od naszych użytkowników są przechowywane przez Comerleads, SL, która gwarantuje, że podjęte są wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa dostarczanych danych osobowych. Gromadzone dane będą właściwe i odpowiednie oraz nie będą wygórowane w odniesieniu do zakresu, celów oraz określonych, jednoznacznych i legalnych usług opisanych szczegółowo w niniejszej polityce prywatności i zbieranych za pośrednictwem strony www.infoisinfo.pl">internetowej www.infoisinfo.pl

Ponadto, poprzez wyraźne, precyzyjne i jednoznaczne zaakceptowanie tych warunków, użytkownik upoważnia Comerleads, SL do wysyłania powiadomień handlowych, które mogą być użyteczne lub interesujące dla użytkownika w odniesieniu do jego produktów i/lub usług.

  1. Prawo do dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia i przenoszenia danych oraz sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych. Użytkownicy InfoisInfo mogą korzystać z wyżej wymienionych praw zagwarantowanych w ramach RODO w dowolnym czasie i bezpłatnie, dzwoniąc pod numer (+34) 910149822, za pośrednictwem listu adresowanego do Comerlead, SL, numer identyfikacji podatkowej B-85753614 i z siedzibą w Calle Alejandro González 5, 6th B, 28028, Madryt, lub wysyłając wiaodmość e-mail na adres: infoisinfo@infoisinfo.pl, Dopisek: Ochrona Danych Osobowych. Przypominamy, że możliwe jest również skierowanie roszczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez Comerleads, SL do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych.

InfoisInfo nie będzie wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż te wyszczególnione w Sekcji I i będzie zachowywać maksymalną poufność dostarczonych informacji. Ponadto, zgodnie z postanowieniami LSSICE dotyczącymi wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, InfoisInfo będzie dołączało do nich adres elektroniczny ( infoisinfo@infoisinfo.pl), pod którym użytkownicy mogą w dowolnym momencie skorzystać z prawa do sprzeciwu w celu anulowania subskrypcji, a tym samym zaprzestania otrzymywania jakichkolwiek informacji lub komunikacji.

InfoisInfo bardzo poważnie traktuje kwestie gwarancji bezpieczeństwa i poufności danych. W związku z tym informujemy, że wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa Danych Osobowych Użytkowników, a tym samym unikamy ich zmiany, utraty, wykorzystania i/lub nieautoryzowanego dostępu, względem rodzaju technologii, charakteru przechowywanych danych i zagrożeń, na które są narażone, niezależnie od tego, czy są one skutkiem działalności człowieka, czy środowiska naturalnego; zgodnie z postanowieniami artykułu 9 LOPD, a także Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

Plik cookie to plik tekstowy, który serwer sieciowy może przechowywać na dysku twardym komputera w celu przechowywania informacji o użytkowniku i może być on odczytany wyłącznie przez stronę internetową, która wysłała plik cookie na komputer. Może być on również stosowany na każdym urządzeniu do przechowywania informacji i odzyskiwania urządzeń końcowych adresatów. Strona internetowa www.infoisinfo.pl korzysta z plików cookie w celu uzyskiwania dostępu do informacji o użytkownikach strony. Wszelkie szczegóły i informacje na temat korzystania z plików cookie, wyjaśnione w jasny i kompletny sposób, można znaleźć w naszej sekcji " Polityka Plików Cookie", zgodnej z postanowieniami artykułu 22.2 LSSICE, zmienionego Hiszpańskim Dekretem Królewskim 13/2012 z dnia 30 marca, który zastępuje Dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w komunikacji elektronicznej w prawie hiszpańskim.

ODNOŚNIKI

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony (www.infoisinfo.pl). Nie możemy dać żadnych gwarancji dotyczących dostępu do ww. strony internetowej za pośrednictwem linków lub linków do innych stron zawartych na ww. stronie internetowej.

ZMIANY

InfoisInfo może zmieniąć niniejszą politykę w celu dostosowania jej do nowego ustawodawstwa lub orzecznictwa, a także przyszłych najlepszych praktyk. W takich przypadkach InfoisInfo opublikuje na ww. stronie internetowej wszelkie wprowadzone zmiany, z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wdrożeniem i poinformuje użytkowników o wszelkich aktualizacjach lub zmianach niniejszej polityki prywatności.