Stylebook Infoisinfo

Następujące komentarze adresowane do przedsiębiorstw są niedozwolone i zostaną usunięte

  1. Komentarze duplikujące informacje lub prośby o zmianę informacji o przedsiębiorstwie. Dowiedz się, jak edytować informacje o przedsiębiorstwie, odwiedzając: Często Zadawane Pytania)
  2. Komentarze z prośbami o informację o przedsiębiorstwie lub prośby o kontakt. (Dowiedz się, jak skontaktować się z przedsiębiorstwem, odwiedzając: Często Zadawane Pytania)

Inne materiały, które są niedozwolone i zostaną usunięte w przypadku opublikowania w rejestracjach, modyfikacjach lub komentarzach:

  1. Zniesławiające, nieprawidłowe, fałszywe, znieważające, oszczercze, lekceważące, napastliwe, obraźliwe, domyślnie lub wyraźnie seksualne, zawierające groźby, szykanujące, rasistowskie, seksistowskie, dyskryminujące z jakiegokolwiek powodu, naruszające obyczaje, porządek publiczny, fundamentalne prawa, wolności publiczne, godność, prywatność lub wizerunek osób trzecich oraz obowiązujące przepisy w ogóle, a także/lub nielegalne lub naruszające prawa osób trzecich.
  2. Materiały zawierające treści tylko dla dorosłych, jak pornografia lub usługi związane z seksem lub narkotykami.
  3. Przekazy korespondencji reklamowej, SPAMu, wiadomości o celach komercyjnych lub niechciana korespondencja masowa o treściach wprowadzających w błąd, fałszywych, a także wiadomości promujące obraźliwe, zawierające groźby, obsceniczne, zniesławiające lub oszczercze zachowania.
  4. Materiały przedstawiające praktyczne informacje o nielegalnej działalności.
  5. Materiały dotyczące działalności komercyjnej lub reklamowej, nawet w przypadku braku korzyści majątkowych.
  6. Materiały zawierające informacje osobiste osób trzecich wymagające zgody ich podmiotu.
  7. Wszelkie nieprawdziwe materiały dostarczone przez użytkownika w ramach usługi.